Preu mensual

MINI-TENNIS
Supertennis 1: 4-5 anys

– 1 dia a la setmana (1h tennis + 30 minuts de psicomotricitat)

– 2 dies a la setmana (total: 2h de tennis + 1h psicomotricitat)

49,5€

64,5€

Supertennis 2: 6-7 anys

– 1 dia a la setmana (1h tennis + 30 minuts de psicomotricitat)

– 2 dies a la setmana (total: 2h de tennis + 1h psicomotricitat)

49,5€

64,5€

INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT
Alumnes de 8-17 anys

– 1 dia a la setmana (1h tennis + 30 preparació física)

– 2 dies a la setmana (total: 2h de tennis + 1h preparació física)

49,5€

81,5€

ESCOLA DE COMPETICIÓ
– 2 dies a la setmana (total: 3h de tennis + 1,5h preparació física opcional)
– 3 dies a la setmana (total: 4,5h de tennis + 2,25h preparació física opcional)
89,5€
119,5€
ESCOLA D’ADULTS
Alumnes de més de 18 anys

– 1 dia a la setmana (1h tennis + 30 preparació física opcional)

– 2 dies a la setmana (total: 2h de tennis + 1h preparació física opcional)

– Classes particulars

 

49,5€

81,5€

 

22,5€