Realitzarem Stage les següents setmanes:

  • Setmana 1: 25 al 29 de juny
  • Setmana 2: 2 al 6 de juliol
  • Setmana 3: 9 al 13 de juliol
  • Setmana 4: 16 al 20 de juliol
  • Setmana 5: 23 al 27 de juliol
  • Setmana 6: 27 al 31 d’agost
  • Setmana 7: 3 al 7 de setembre

Es realitzaran les activitats de cada setmana si hi ha un mínim d’inscripcions. En cas de no fer-se, s’avisarà amb antelació a les famílies.

NOM DEL GRUP EDATS ANY DE NAIXEMENT
Petits de 3 a 6 anys 2012, 2013, 2014 i 2015
Mitjans de 7 a 9 anys 2009, 2010 i 2011
Grans de 10 a 12 anys 2006 i 2007, 2008
Joves de 13 a 16 anys 2002, 2003, 2004 i 2005

 

Cada setmana es distribuiran els alumnes en grups (poden variar segons les inscripcions) d’edats on cadascun d’ells disposarà d’un responsable de grup i dels monitors corresponents, el nombre del qual anirà en proporció al nombre d’alumnes, l’activitat que es realitzi, les edats i l’atenció personalitzada que es precisi. Com a mínim la ràtio utilitzada serà d’1 monitor cada 10 nens.

Deja un comentario

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit