Preu mensual

MINI-TENNIS
Supertennis 1: 4-5 anys

– 1 dia a la setmana (1h tennis + 30 minuts de psicomotricitat)

– 2 dies a la setmana (total: 2h de tennis + 1h psicomotricitat)

 

49,5€

64,5€

Supertennis 2: 6-7 anys

– 1 dia a la setmana (1h tennis + 30 minuts de psicomotricitat)

– 2 dies a la setmana (total: 2h de tennis + 1h psicomotricitat)

 

49,5€

64,5€

INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT
Alumnes de 8-17 anys

– 1 dia a la setmana (1h tennis + 30 preparació física)

– 2 dies a la setmana (total: 2h de tennis + 1h preparació física)

 

50€

85€

ESCOLA INICIACIÓ RECREATIVA
De 4 a 17 anys. 8 – 10 alumnes per pista

– 1 dia

– 2 dies

 

29,5€

54,5€

ESCOLA DE COMPETICIÓ
– 2 dies a la setmana (total: 3h de tennis + 1,5h preparació física opcional)

– 3 dies a la setmana (total: 4,5h de tennis + 2,25h preparació física)

89,5€

120€

ESCOLA D’ADULTS
Alumnes de més de 18 anys

Iniciació 2 dies a la setmana (6 alumnes màxim per pista)

Perfeccionament (4 alumnes màxim per pista)

– 1 dia a la setmana

– 2 dies a la setmana

– Classes particulars

 

55€

 

49,5€

79,5€

22,5€

ESCOLA D’ADULTS +60
Iniciació 2 dies a la setmana 48€