Preu mensual

 

MINI-TENNIS
Supertennis: 4-7 anys

– 1 dia a la setmana (1h tennis + 30 minuts de psicomotricitat)

– 2 dies a la setmana (total: 2h de tennis + 1h psicomotricitat)

 

49,50€

69,50€

INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT
Alumnes de 8-17 anys

– 1 dia a la setmana (1h tennis + 30 preparació física)

– 2 dies a la setmana (total: 2h de tennis + 1h preparació física)

 

50€

85€

ESCOLA DE COMPETICIÓ
– 1 dia a la setmana (total:1,5h de tennis + 30min preparació física)

– 2 dies a la setmana (total: 3h de tennis + 1h preparació física)

– 3 dies a la setmana (total: 4,5h de tennis + 1,5h preparació física)

59,50€

95€

129€

ESCOLA D’ADULTS
-1 dia setmanal (total: 1,5h de tennis)

-2 dies setmanals (total: 3h de tennis)

 

64,50€

109,50€