Informació

Stage de competició de tennis

 

Entrenament de competició

Els entrenaments es porten a terme en grups reduïts i equilibrats per tal de fomentar l’aprenetatge de tots els participants i poder corregir de forma individualitzada els errors.

De forma esporàdica també aniran a la piscina.

Preparació física

Una bona condició física afavorirà al jugador o jugadora sentir-se bé i tenir millors sensacions a la pista, millorant així el seu rendiment esportiu.

Les sessions de preparació física estan centrades a la millora de la condició física en general (coordinació, força, velocitat, resistència, flexibilitat i elasticitat) però sobretot en treballar aquelles habilitats més específiques del tennis. Un altre dels objectius de les sessions és la prevenció de lesions treballant la compensació muscular i el treball propioceptiu de les articulacions.

Inclou: 
– Entrenaments de 9 a 13h de tennis i preparació física

– Seguiment per les tardes a campionats

No inclou:
– Preu d’inscripció a campionats

stagecompeti_2024