Gestió d’instal·lacions i activitats Esportives

L’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana és una organització dedicada a la gestió de serveis i activitats esportives a:

  • Clubs de tennis i pàdel
  • Instal·lacions esportives
  • Tennis i psicomotricitat a centres escolars